Aktuality

Změna prodejní doby

[ 30.10.2018 ]

Upozorňujeme všechny zákazníky na změnu pracovní doby v prodejně.

Otevírací doba od pondělí 12. listopadu 2018:

pondělí   6:30 - 12:00

úterý       6:30 - 16:00

středa     6:30 - 16:00

čtvrtek    6:30 - 16:00

pátek      6:30 - 14:00

Aktuální časový plán rozvozu obědů

[ 2.5.2017 ]

Meteostanice Hluk

[ 19.7.2016 ]

Dolňácko na Facebooku

[ 7.8.2013 ]

Jídelní lístek

[ 26.10.2012 ]

NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK

pro následující týden ke stažení vždy ve čtvrtek

 

Hlavní odkazy

VZ

Posklizňová linka Dolňácko

 

Zadavatel zakázky: Dolňácko, a.s.

Název veřejné zakázky: Posklizňová linka Dolňácko

Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000991

 

Cíl projektu: snížení emisí znečišťujících látek na stacionárním zdroji

 

Nově realizovaným projektem bude v průbehu roku 2017 nová posklizňová linka.

 

Posklizňová linka bude vybavena novým příjmovým košem, čističkou, 5 skladovacími sily a 2 expedičními zásobníky. Nová posklizňová linka bude technologicky propojena se stávající posklizňovou linkou. V rámci stávající části posklizňové linky dojde ke kompletní výměně dopravních cest a čistící linky. Nové uzavřené dopravní cesty nahradí stávající otevřené dopravní pásy. Nová čistící linka bude vybavena filtračním zařízení.

Nová linka bude vybudována na volné ploše v areálu Dolňácko, a.s. Hluk, na jižní straně od stávajícího zrekonstruovaného provozu. Příjmový koš a expediční zásobníky budou osazeny na severní straně vedle linie sil.

Se stávající linkou bude nová část provozu propojena pomocí dopravníků a armatur spádové dopravy.

 

Velkokapacitní sila s plochým dnem

Slouží k dlouhodobému uskladnění obilovin. Budou vybavena žebříky a lávkami tak aby byla umožněná snadná kontrola horního servisního vstupu sila.

 

Dopravní cesty – elevátory

Korečkové dopravníky sloužící k dopravě materiálu ve svislém směru.

 

Dopravní cesty – redlery

Řetězové dopravníky sloužící k dopravě materiálu v horizontálním směru v případě šikmých a zalomených do úhlu 45˚

 

Čistička sítová

Univerzální, použitelná k čištění všech obilovin, hrachu, řepky a ostatních olejnin. Obsahuje systém pro čištění sít, související dopravní cesty, možnost výměny sít.

 

Filtrační zařízení

Zařízení je určeno pro nejnáročnější případy odsávání a filtrace vzduchu s podílem téměř jakéhokoliv prachu. Užívají se jako odsávací a filtrační zařízení pro centrální odsávání, ale mohou sloužit i jako malé filtrační jednotky. 

 

Expediční zásobníky

Slouží k expedici komodit.

 

Expediční zásobník na zužitkovatelné odpady

Slouží k expedici zužitkovatelných odpadů s čistící linky

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

logo FZP