Aktuality

Otevření farmářské prodejny

[ 1.10.2021 ]

Oznamujeme všem zákazníkům, že Farmářská prodejna bude

od úterý 5. 10. 2021

opět zcela otevřena.

Otevírací doba zůstává stejná jako před uzavřením prodejny, vč. prodeje hovězího masa.

Otevření jídelny

[ 31.5.2021 ]

V souvislosti s rozvolněním vládních opatření proti šíření Covid-19 dochází od úterý 1. 6. 2021 k obnovení provozu jídelny i pro ostatní strávníky.

Provoz je umožněn při splnění následujících podmínek:

- nejvýše 4 strávníci u 1 stolu

- kapacita jídelny může být naplněna max. z 50%

Pro splnění podmínky 50% kapacity jídelny prosím dodržujte předepsané časy výdeje obědů:

10:40 - důchodci, jídlonosiče

10:55 - Dolňácko, Mořický, MěÚ

11:15 - Minerál-Metal, CNC Article

11:30 - Niob, Stolářství

11:45 - ostatní

Samozřejmostí zůstává:

- používání desinfekce

- dodržování rozestupů

- používání roušek

Děkujeme za pochopení.

Meteostanice Hluk a Boršice u Blatnice

[ 19.7.2016 ]

Dolňácko na Facebooku

[ 7.8.2013 ]

Jídelní lístek

[ 26.10.2012 ]

NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK

Pro následující týden ke stažení vždy ve čtvrtek

 

Hlavní odkazy

VZ

POSKLIZŇOVÁ LINKA DOLŇÁCKO

Zadavatel projektu: Dolňácko, a.s.

 

Název projektu: Posklizňová linka Dolňácko. 

 

Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000991

 

Cíl projektu: Instalace nové posklizňové linky včetně propojení dopravními cestami, která nahradí stávající zastaralou čističku, předčističku, příjmový koš, sklad obilnin a čističky sušky obilí. Díky projektu dojde ke snížení měřitelných emisí tuhých znečišťujících látek

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

logo FZP

 


INOVACE AKUMULACE ENERGIE VČETNĚ INSTALACE ZAŘÍZENÍ VYUŽÍVAJÍCÍCH ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ VE SPOLEČNOSTI DOLŇÁCKO, A.S.

Zadavatel projektu: Dolňácko, a.s.

 

Název projektu: Inovace akumulace energie včetně instalace zařízení využívajících energie z obnovitelných zdrojů ve společnosti Dolňácko, a.s.

 

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010613

 

Cíl projektu: zavedení technologie akumulace energie současně s instalací fotovoltaické elektrárny v objektu společnosti  společnosti Dolňácko, a.s. Dolňácko, a.s.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

 

 

OBMĚNA MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RV A ŽV

Zadavatel projektu: Dolňácko, a.s.

 

Název projektu: Obměna mechanizačních prostředků v RV a ŽV

 

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_0013948

 

Cíl projektu: Snížení konečné spotřeby energie v podniku žadatele

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

 

 

OBMĚNA STROJE V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ

Zadavatel projektu: Dolňácko, a.s.

 

Název projektu: Obměna stroje v živočišné výrobě

 

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013920

 

Cíl projektu: Snížení konečné spotřeby energie v podniku žadatele

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost